Privacyverklaring

Christine fotografie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Gegevens:
Halsteren, 29-12-2020
Bedrijfsgegevens
Christine Fotografie
Kastanjelaan 28
4661VL Halsteren
www.christinefotografie.nl
christinefotografie@hotmail.com
KvK 71536752

Doel:
Ik behandel alle verkregen gegevens vertrouwelijk.
Als u contact met mij opneemt, bewaar ik de door u opgegeven naam, e-mailadres en overige contactgegevens. De verzamelde gegevens worden enkel gebruikt om contact met u op te kunnen nemen.
Gegevens die ik verwerk
Contactgegevens, gegevens die verplicht zijn voor de belastingdienst en informatie die u zelf verstrekt tijdens ons contact worden bewaard.
Foto’s die ik in uw opdracht heb gemaakt, worden een halfjaar bewaard, als backup waar u gebruik van kunt maken mocht u de foto’s verliezen. Uw foto’s worden als u dit wenst verwijderd.

Uw gegevens kunnen gedeeld worden met:
Microsoft : Ons email-contact
Google analytucs: Website
Pixieset: Online keuze galerij
Wetransfer: Verzenden van de gekozen foto’s
Social Media: Promotionele doeleinden.

Bewaarduur van uw gegevens:
Uw gegevens worden een halfjaar bewaard mits u mij verzoekt deze te verwijderen of tot ik mijn bedrijf beëindig.

Beveiliging van de door mij vastgelegde foto’s en persoonlijke gegevens:
Christine fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelingen om misbruik, verlies en onbevoegde toegang tegen te gaan. Als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via christinefotografie@hotmail.com.

Recht op inzage, correctie en verwijdering:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Wilt u bestanden inzien of laten verwijderen neem dan contact op via mijn contact pagina op mijn website of via christinefotografie@hotmail.com

Recht op intrekking van verleende toestemming:
U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde registratie van persoonlijke gegevens in te trekken, voor zover dit niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie).
Eventueel door u getekende contracten over het gebruik van foto’s (portretrecht, zoals een modelovereenkomst / time for portfolio) zijn nadrukkelijk uitgesloten van het recht op intrekking.

Contactformulier
Als u een  contactformulier op de website invult, of mij een email stuurt, dan worden de gegevens die u me toestuurt bewaard totdat ik deze (aan)vraag volledig heb kunnen beantwoorden.